Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Juli 2017

4 nye lærere fra august!

Der var ansøgningsfrist til 4 nye lærerstillinger den 28 april og der kom over 100 gode og mange velkvalificerede ansøgninger. Vi er enormt stolte over at have ansat disse 4 skønne personligheder, som  du kan se her:

163 børn til august

Med 135 i skolen og 28 børn i børnehave må vi sige at vi har god vind i sejlene med projekt Agersted Friskole og -børnehave! Vi bliver desværre (snart) nød til at bremse op for tilgangen på nogle klassetrin, og vi er samtidigt udfordret på undervisningslokaler. Men heldigvis har vi vores 3 busser som vi har stor glæde af: Fra august kommer fysikundervisning til at foregå på Dronninglund Gymnasium og noget af idrætsundervisningen vil foregå i hallen på Try Efterskole. Desuden starter vi op med periodisk svømmeundervisning i Sæby Svømmebad for 4.-6. klasse.  
Vores flag med logo vajer fra flagstangen i børnehaven.

Brug Dansk Friskoleforening

Dansk Friskoleforening varetager de frie skolers interesser. Bestyrelse, personale, forældre- og skolekreds er medlemmer og kan alle henvende sig direkte og benytte sig af foreningens uvildige rådgivning.
www.frieskoler.dk
Kasper og Jakob repræsenterede Agersted Friskole ved Dansk Friskoleforenings landsmøde 22.-23. april i Århus. Her var 630 friskolefolk fra hele landet var samlet til et tætpakket og meget inspirerende program med oplæg, musik og sparring.

Job nyt

  • I SFO'en glæder vi os over at vi nu har fastansat Marianne Larsen som køkkenhjælp.
  • Vi siger velkommen til Palle Faarbæk, der er uddannet afspændingspædagog og som har indspillet CD'ere med børnesange i eget studie
  • Vi siger tak til Torben, der stopper som servicemedarbejder med udgangen af september. 

Elevintra

Vi har tilkøbt elevintra-modulet til skoleintra, så fra august vil eleverne kunne bruge elevintra på skoleintra. Med ElevIntra får eleverne deres personlige indgang til skoleintra. Her kan de bla. lave opslag på klassens opslagstavle. På klassens fælles lektiebogsplatform  i Elevintra er det nemt for lærerne at følge med i arbejdsbyrderne i klassen, så afleveringer fx ikke ligger på samme dag. For eleverne bliver det overskueligt med et fælles lektie-aftalesystem, som altid kan tilgås på internettet, og dermed bliver det nemmere at få overblik og holde styr på lektie-aftaler i de forskellige fag. Så er der ingen undskyldning for ikke at forberede sig ordentligt :)

Nye elev pc'ere

Vi har købt 40 bærbare elev-pc'ere fra firmaet Refurb, som nu er gjort klar til skolestarten i august. De er primært til de mindre klasser .Fra 5 klasse ser vi gerne at elever medbringer egen PC  efter behov. Alle elever og personale har adgang til Office365 som er Microsofts omfattende programpakke med bla. Word og Excel. Hver bruger har desuden adgang til online versioner af Word, Excel og Powerpoint samt 5 TB lager på Onedrive via www.office.com. 

Skolepenge

Statstilskuddet stiger igen til næste år med ca 5 %, og det er jo dejligt. Så hurra for det, men det giver os også en udfordring. Vi har brug for en større grad af egenfinansiering for at få del i stigningen. Egenfinansieringen kommer primært fra skolepengene. Vi skal lægge 1 kr for hver gang staten giver 8 kr. Vi varsler derfor at skolepengene stiger med 50 kr fra 1. januar 2018. 

Forpligtende forældre engagement

Som noget nyt vil bestyrelsen i starten af skoleåret udsende en tilmelding, hvor vi beder forældrene tilkendegive deres engagement i skole, børnehave og SFO for det kommende skoleår. Det vil fx være muligt for forældre at deltage i 4 arbejdsdage årligt. Arbejdsdagene starter ved fyraften og slutter med fælles spisning - så det er både hyggeligt, nemt og overskueligt for børnefamilier. Et eksempel på bestyrelsens forventning til forældres engagement vil være deltagelse i mindst 2 af disse arbejdsdage. Tilmeldingen vil som nævnt finde sted i starten af skoleåret, så vi kan planlægge året i god tid. Man kan også vælge at hjælpe til på andre måder end på arbejdsdagene. Forældrenes deltagelse er med til at holde udgifterne nede. Det at forældre, børn og personale mødes på kryds og tværs og laver ting sammen er en vigtig del af friskolekulturen. Vi håber, at I vil tage godt imod denne nye måde, hvor vi prøver at få lidt mere struktur på den fælles indsats for vores allesammens fantastiske friskole og børnehave. 

Ny bestyrelse konstitueret

På den ordinære generalforsamling den 27. april blev bestyrelsen sammensat således:

Bagest fra venstre: Roland Boel Christensen, Jakob Hassingboe, Ulrich Precht (supleant skolekreds), Kasper Stokbro, Annette Juel Baand og Britta Brogaard.

Forest fra venstre: Grete Runnom Kristensen (suppleant forældrekreds), Anna-Grethe Christensen og Mette Thomsen,  .

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer på telefon eller facebook.

Jakob Hassingboe (formand): 26209147
Mette Thomsen (næstformand): 60928796
Kasper Stokbro: 51806964
Britta Brogaard: 29241911
Anna-Grethe Christensen (kasserer): 25157225
Roland Boel Christensen: 20974406
Annette Juel Baand 

Med venlige sommerhilsener 

Bestyrelsen for Agersted Friskole
Anna-Grethe, Annette, Britta, Jakob, Grete
Kasper, Ulrich, Meiner, Mette & Roland
Du kan også læse og tilmelde dig vores nyhedsbreve på hjemmesiden...
Du modtager denne email, fordi du har tilmeldt dig på vores hjemmeside.
Hvis du ikke ønsker at modtage vores emails kan du gøre 2 ting:
 opdatere dine indstillinger eller afmelde dig fra denne postliste
 
Email Marketing Powered by MailChimp