Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Jul/nytår 2017

Halvvejs år 3

Agersted Friskole har siden dag 1 været rammen om et kæmpestort, festligt, kærligt og opbyggeligt møde. Et møde som finder sted hver dag mellem børn, forældre, pårørende, ansatte og frivillige - hvor man kommer som man er, og bidrager med det man kan.
I januar er der i skolen 148 elever og i børnehaven er der 36 børn.
For første gang nogensinde er der en 9. klasse i Agersted som skal til afgangsprøve til sommer, hvorefter de 18 elever fra 9. kl så skal videre ud i den store verden. Med de nuværende tilmeldinger til kommende 0. og 7 klasse bliver der fra sommerferien 150 elever på skolen, mens børnehaven som også oplever stor tilgang når op på 45 børn i løbet af foråret.
Tak for den store opbakning til Agersted Friskole som har været en forudsætning for den positive udvikling som er igang.  
 

Ny revisor

Vi har hidtil brugt Beierholm som revisor, men har valgt at revisionsfirmaet BDO fremover skal stå for revision af vores regnskab og forvaltning mm. 

Rengøring

Anita Christensen har fået nyt arbejde og stopper pr 1. januar og vi takker for samarbejdet og for mange gode timer sammen. 

Pedelkorps

En flok frivillige varetager fremover efter bedste beskub opgaven med forefaldende pedelarbejde
Tak for kaffe!

Skolesekretær

Der kom 34 ansøgninger til stillingen som skolesekretær. Vi er glade og stolte over at kunne meddele, at vi har ansat Anne-Margrete Nørholt som skolesekretær. Anne-Margrete er 59 år og bor udenfor Dybvad. Anne-Margrethe har senest 10 års erfaring som skolesekretær, og før dette har hun 26 års erfaring med regnskab, løn, revision mm. Anne-Margrethe er udlært revisor og merkonom i regnskab. Tag godt imod Anne-Margrethe!

Bygningsrenoveringer

  • Der er blevet udskiftet vinduer i den gamle bygning ud mod gaden på skolen. Det var Bøgh og Kildedahl som fik entreprisen. 
  • Der vil blive udskiftet tagplader samt efterisoleret på SFO bygningen snarest. Det er AB Konsulent Service der står for entreprisen.

Politikker og principper

Bestyrelsen arbejder for at rammerne omkring Agersted Friskole med hensyn til økonomi, plads, talent og engagement bliver brugt så godt og effektivt som muligt. Bestyrelsen har det seneste halve år arbejdet med at få udarbejdet politikker og principper for en række forskellige områder. Det handler blandt andet om nye velkomstfoldere i skole og børnehave. Om værdier og om praktiske forhold, som fx buskørsel. Om krav og forventninger vi har til os selv og hinanden. En børnehave og skole er levende størrelser som udgøres af de mennesker som engagerer sig deri, og derfor vil der løbende være behov for forandring og tilpasning af principper og politikker. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen med stort eller småt hvis du har noget på hjertet. Hvis du brænder for at gøre skole og børnehave så god som mulig er der mulighed for at blive valgt til bestyrelsen hvert forår ved den ordinære generalforsamling, hvor ca halvdelen af bestyrelsen er på valg.
Vi er blevet mere synlige i landskabet, da vores 3 busser har fået logo på


Rulleruse

Borgerforeningen har søgt Grøn Ordning (midler fra vindmøller) om en bevilling til at forny legeplads og udstyr omkring boldbanen ved skolen og fik midler til en såkaldt rulleruse som vil blive etableret snarest

Koblingsprocent til de frie grundskoler løftes med 1 pct.-point

Hurra! Tilskuddet til friskoler stiger fra 75% til 76 % med den netop vedtagne finanslov. Det betyder at vi fra januar 2018 får 76 % af det beløb som folkeskolerne i gennemsnit bruger pr elev.
Den ekstra procent øremærkes elever med særlige behov. Initiativet følger op på finansloven for 2017 samt 2016, hvor koblingsprocenten ligeledes blev hævet.
 

TIL KALENDEREN

  • Vi holder arbejdsdage i 2018: D. 23/2 og d. 25/5 
  • Ordinær generalforsamling bliver holdt torsdag 12. april 2018 kl 19 i skolens gymnastiksal. 

Arbejdsdage

Der er 4 arbejdsdage hen over året og de ligger på fredage og starter fra kl ca 15 eller når man nu har fri... Vi spiser sammen - så man skal ikke tænke på aftensmad. Forældre forventes at deltage mindst 2 gange og selvfølgelig gerne flere. Det er vigtigt for os, at alle føler et ansvar for og ejerskab til skole og børnehave, både børn og voksne. Arbejdsdagen er en mulighed for at møde andre forældre og borgere og gøre sig nyttig og dyrke og nyde fællesskabet. Når vi står sammen og løser opgaverne til materialepris bliver der råd til mere til glæde for vores børn. 
Der har været afholdt 2 arbejdsdage i eftreråret og hver gang deltager omkrig 100 forældre og elever. Og der blive lavet så mange gode ting hver gang - tusind tak til jer alle! 

Vi ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår


Tak for endnu et fantastisk år sammen! Vi ses igen i 2018 

Med venlige Jule -og Nytårshilsener 

Bestyrelsen for Agersted Friskole
Anna-Grethe, Annette, Ulrich, Britta, Jakob
Kasper, Meiner, Mette, Grete & Roland
Du kan også læse og tilmelde dig vores nyhedsbreve på hjemmesiden...