Nyhedsbrev fra bestyrelsen
sommer 2018
I dette nyhedsbrev kan du læse om:
 • 9. klasses historiske dimission
 • Opnormering af børnehaven
 • Den nye bestyrelse
 • Jobnyt: goddag og farvel til ansatte
 • Antimobbepolitik
 • Økonomi - priserne stiger lidt
 • Tilsyn med undervisning
 • Nye ringetider
 • OK18
 • Til kalenderen
 • Ombygning af lærerværelse
Men først et stort velkommen til hver enkelt af de mange nye børn og deres familier fra Sæby, Hørby, Voerså, Hjallerup, Dronninglund, Aså og Agersted, som siden sidste nyhedsbrev er kommet til Agersted Friskole og Fribørnehave. Hvor er det dejligt at have jer med på skibet! Lige nu er der feriestemning, men det varer ikke længe inden vi sætter sejlene og drager ud på nye eventyr - sammen! 

Historisk dimission efter 500 års skole

Det er 500 år siden, at børn i Agersteds omegn så småt begyndte at gå i skole. Det var såkaldte løbe-degne fra Sæby Latinskole, som stod for undervisningen i bondesamfundet omkring Voergård Slot. Stationbyen Agersted voksede hurtigt da jernbanen blev indviet i 1899, og i 1904 åbnede en indremissionsk privatskole på private borgeres initiativ og finansiering. Privatskolen lukkede ned med 76 elever, da den nye kommuneskole for 99 år siden stod klar til indvielse på den modsatte side af vejen den 2. november 1919 - der hvor vores skole ligger nu.
Der var 2 kommuneskoler meget tæt på hinanden fra 1919 til 1940, den gamle i Gl Agersted fra 1700-tallet og den nye i Agersted Stationsby fra 1919.

Skolen i Gl. Agersted lukkede med 80 elever i 1940 - for skolen i stationsbyen, nu kaldet "Centralskolen i Agersted" var blevet udvidet med en ekstra etage og en helt ny fløj med gymnastiksal, sløjdlokale "samt skolekøkken med alt ønskeligt udstyr". Efter skolesammenlægningen i 1940 var der 200 elever fordelt på 7 klasser og hele 5 lærere.

Ved skoleårets slutning juni 2018 er ialt 195 børn fordelt på 150 elever i skolen 0.-9. kl, og 45 børn i børnehaven, og vi har 28 ansatte.

Efter 99 års skole på den nuværende adresse skriver 9. klasse med sin dimission historie, som den første afgangsklasse på dette skoletrin. 

9. klasse fejrede afslutningen af deres skolegang i cool stil med flotte udklædninger, vandkamp og karameller til de andre skoleelever. 9. klasse klarede eksamenerne med bravour, takket være en ihærdig og forbilledelig indsats, hvor alle gjorde sig stor umage. Ved den højtidlige og festlige dimission  plantede 9. klasse et japansk kirsebærtræ. 

Opnormering af børnehaven

Vi lagde i 2015 ud med 25 indskrevne børn i Agersted Fribørnehave. Med en godkendelse på op til 40 børn, troede vi fuldt og fast på at vi var mere end fremtidsikret - hvis børnetallet nu skulle gå hen og stige.  Her 3 år efter må vi knibe selv lidt i armen, for vi har for længst passeret 40 børn, og flere børn står i kø for at komme ind. Inde længe runder vi 50 børn i børnehaven som derfor nu er blevet opnormeret til 50 børn med mulighed for overbelægning på op til 54 børn. Agersted Fribørnehave er blevet en eftertragtet institution i området pga det helt igennem unikke personale, som man kun kan knuselske! Det er også ret unikt at vi har 3 store busser hvoraf den røde er indrettet som skovbørnehavebus. Børnehaven tager ofte på spændende ture sammen med en af de skønne 3 chauffører ud i det danske land.

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen 12. april var der endnu engang kampvalg til alle poster - tak til alle som stiller op - det er en enorm glæde at opleve den store interesse og engagement som også i denne forbindelse gennemsyrer Agersted Friskole. Mette Thomsen og Jakob Hassingboe blev valgt for 2 år af forældrekredsen. Kasper Stokbro og Brian Pedersen blev valgt for 2 år af skolekredsen. Brian Pedersen er ny i bestyrelsen. Ligeledes blev nye suppleanter for 1 år valgt: Hanne Nyborg for forældrekredsen, og Marie Louise Søndergaard Juhl for skolekredsen. Velkommen til! Samtidigt skal der lyde en kæmpestor tak for indsatsen til afgående Annette Juel Baand, Grete Runnom Kristensen og Ulrich Precht - I vil blive savnet for jeres mega positive tilgang til tingene og flid! 
JOBNYT - JOBNYT - JOBNYT

Goddag

Vi siger velkommen til 2 skønne kvinder nemlig Sara, som blev ansat i marts og til 
Simone, som starter til august, begge som pædagoger i børnehaven. I skolen er velkendte Martin blevet fastansat. Martin har vist sit store værd som vikar på skolen gennem de seneste 3 år og har nu afsluttet sin læreruddannelse.

 <>

...og farvel

Vi siger farvel og mange tusind tak til Jens Christian der har været en fantastisk ressource i børnehaven gennem de sidste 2 år. Jens Chr. skal nu nyde sit velfortjente otium.

Vi siger farvel til Richardt, der efter rigtig mange kilometer bag rattet stopper som buschauffør - tak for mange skønne ture!
Christina J blev ansat som barselsvikar for Anita som vender tilbage efter sommerferien, og skal nu selv på barsel. Tak for en dejlig tid sammen!

Antimobbepolitik

Det er aldrig i orden at mobbe. Alle har ret til en plads i fællesskabet og har alle børn har brug for venner. I børnehaven arbejdes med antimobbeprogrammet "Fri for mobberi". Gennem lege, sange og fortællinger får børnene styr på de 4 centrale værdier: tolerance, respekt, omsorg og mod. Arbejdet fortsætter i skolen, og her er der blandt andet fokus på de digitale sociale medier, som i stigende grad er en del af børn og unges univers. Alle skoler skal udarbejde en antimobbestrategi.  Du kan finde vores på skolens hjemmeside på dette link.

Økonomi

 • 2017 var et investeringsår med mange store nyanskaffelser. Vi brugte næsten ½ million kr mere end der var indtægter for. Vi har måttet skrue på mangen en knap for at bringe udgifter og indtægter i balance igen, og bla. derfor hæver vi forsigtigt prisen for buskørsel fra de beskedne 70 kr til 100 kr pr måned med virkning fra august. Prisen for børnehave har stået stille siden vi startede i 2015, og de kommunale er løbet foran og derfor hæves prisen for børnehave med 100 kr fra januar 2019. Vi er fortsat lidt billigere end de kommunale dagsinstitutioner.

Tilsynsrapport

Vores tilsynsførende, Flemming Horsfeldt var tilstede på den seneste generalforsamling og fortalte levende om sine mange sjove og positive indtryk fra sine besøg på skolen. Hvis du gik glip af generalforsamlingen kan du med stor fornøjelse læse de årlige tilsynsrapporter på hjemmesiden. Må vi benytte lejligheden her til at takke vores superdygtige personale! Det er en daglig glæde at have sit barn i Agersted Friskole. 

Ny ringetid 8:15

Efter

sommerferien

ringer

klokken

ind

kvart over otte!
  

OK18 gyseren

Vi brugte en del tid på den,
men slap med skrækken...
OK18 kom i hus
- uden strejke eller lockout.

TIL KALENDEREN

Den 17. september er der på skolen forældremøder i klasserne og derefter er der et stort fællesmøde med dialog, debat og information. Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen

Lærerværelse - klasseværelse

Her i sommerferien står tiden ikke stille - og der ER heller ikke stille. Fra skolenbygningen høres der nemlig lyde fra sav, hammer og maskiner. Der er brug for mere plads til undervisning, så der er gang i ombygningerne. Lærerværelset bliver lavet om til klasseværelse. Lærerværelset flyttes til Netcafeens lokale. Hvor Netcafeen fremover skal fungere fra er endnu ikke afgjort, men der arbejdes på forskellige løsninger.

Sammenhold, du

En friskole er afhængig af, at vi løfter i samlet flok. Der er mange ting, der skal fungere på en fri skole - lige fra rengøring og vedligeholdelse til hyggelige og sociale arrangementer der hver gang giver noget helt særligt til fællesskabet.

På en friskole er vi meget afhængige af fællesskabet, at vi hjælper hinanden, at vi kan motivere hinanden og deraf udvikle os sammen og skabe en ånd og et nærværende miljø, der er fremmende for vores børn så de kan lære det, de er klar til at lære. 
Lære at lære. Få selvtillid fordi de ved, at der er noget, de er dygtige til - lade dem spire, gro og vokse helt individuelt men også sammen - noget der kun kan lade sig gøre, hvis fællesskabet understøtter det - og det fællesskab er vi alle en del af på Agersted Friskole."Afhængig af et fællesskab" - er måske ikke ord, der ligger forrest på tungen - i en forvejen travl og pakket hverdag - men det er ord med stor værdi og masser af kærlighed - fællesskabet driver værket og er det bærende, skabende og givende element.

Jo mere vi gør sammen - jo mere gør vores børn det også.

Der er ikke nogen dem og os. Vi er sammen, vi har noget sammen, vi gør noget sammen - og det vi gør sammen kan vi alle være mega stolte af. 

Kæmpe TAK fra bestyrelsen til børn, forældre, frivillige og ansatte - uden jer og jeres flittige hænder var vi aldrig nået så langt som vi allerede er - I er en helt fantastisk og dejlig blandet forsamling, hvor er vi heldige.

Fra hjertet TAK.
Tak for endnu et fantastisk skoleår sammen! 

Med venlige sommerferiehilsener 

Bestyrelsen for Agersted Friskole
Anna-Grethe, Brian, Britta, Jakob, Hanne
Kasper, Meiner, Mette, Marie Louise & Roland.
Du kan også læse og tilmelde dig vores nyhedsbreve på hjemmesiden...