PPR

Som friskole har vi adgang til samme PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) som kendes fra andre skoler i kommunen