Skolebestyrelsen

Bestyrelsen valgt ved den ordinære og pga corona-virus udskudte generalforsamling onsdag den 26. august 2020:

Bestyrelsen2020

Fra venstre: Dorthe Kerschus, Winnie Vest Laustesen, Jakob Hassingboe, Kristina Gade Sørensen, Brian Pedersen, Marie-Louise Søndergaard Juhl, Per Nyrup Jensen, Dorthe Benedikte Christensen og Kasper Stokbro..

 

 

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer på telefon eller facebook.

Jakob Hassingboe (formand): 26209147 (forældrekreds 2020-2022)

Per Nyrup Jensen (næstformand) (skolekreds 2019-2021)

Marie-Louise Søndergaard Juhl (kasserer) (skolekreds 2019-2021)

Brian Pedersen 23266091 (skolekreds 2020-2022)

Kasper Stokbro : 51806964  (skolekreds 2020-2022)

Kristina Gade Sørensen (skolekreds 2019-2021)

Dorthe Benedikte Christensen (forældrekreds 2020-2022)

Winnie Vest Laustesen (suppleant forældrekreds 2020-2021)

Dorthe Kerschus (suppleant skolekreds 2020-2021)

 

Bestyrelsen er konstitueret ved det efterfølgende bestyrelsesmøde mandag 31. august 2020.