Tilsyn

Forældrekredsen vælger en ekstern tilsynsførende jf. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131708#K6

 

På den ekstraordinære generalforsamling 19. november 2015 valgtes Flemming Horsfeldt, som tilsynsførende i en periode på 2 år, dvs. til og med skoleåret 2016/2017.

På den ordinære generalforsamling 27. april 2017 blev Flemming Horsfeldt genvalgt som tilsynsførende for en 2 årig periode, dvs til og med skoleåret 2018/2019.

 

Læs tilsynserklæringen for 2015/2016 - klik her 

Læs tilsynserklæringen for 2016/2017 . klik her 

Læs tilsynserklæringen for 2017/2018 . klik her