Priser

Skole og fritidstilbud, dvs SFO/klub morgen og eftermiddag er tilvalg.

Priser for skolegang (11 måneder om året):

 

1. barn 850 kr 

2. barn 475 kr

Yderligere søskende 0 kr

Prisen stiger pr august 2020 med 100 kr pr barn (dvs 1. barn 950 kr og 2. barn 575 kr) Vi er fortsat billigere end andre friskoler.

SFO (0.-3. klasse) koster pr måned 

0-10 timer 500 kr

10-20 timer 850 kr

over 20 timer 1050 kr 

 

Klub (4. kl og opad) koster altid 470 kr.

Der ydes søskendemoderation, dog ikke for klub.

2. barn SFO udløser en rabat.

Agersted Friskole kan vælge at udstede buskort til NT (max 3 zoner), hvis man ikke kan benytte vores egen skolebusruter. Vores egne busruter kører Dronninglund, Aså, Sæby, Hørby, Dybvad, Skæve, Voerså mm. Prisen for buskort er pt. 1100 kr. pr. år, uanset om der benyttes NT (max 3 zoner) eller vores egne busruter.

Folkeskolen er gratis, men det må en friskole ikke være - vi skal lægge en 1 kr for hver 8 kr staten yder.

Tilskud til skolepenge (fra fællesekretariatet) starter ved indtægter under 319.000 kr (2014 tal ved eet barn). Friskolen skal indsende samlet ansøgning senest 1.september til fællessekretariatet (som fordeler de i finanslovens hertil afsatte midler øremærket til friskoler). Desuden kan indsamlede midler fra arrangementer medvirke til at sænke priserne for forældrene.

 

Børnehaveplads koster 1650 kr.

2. barn i børnehave ½ pris.

Rabat kombination sfo + børnehave -500 kr.