Sponsorer mm

Skole og SFO drives hovedsageligt af tilskud fra staten, samt forældrebetaling. Friskoleloven pålægger os en egenfinansiering på 1 kr for hver 8 kr staten bidrager med. Alle friskoler i Danmark får samme tilskud fra staten pr elev.

Børnehaven drives med tilskud fra Brønderslev og Frederikshavn kommuner, samt forældrebetaling. 

Vi reklamerer af princip ikke for nogen virksomheder, hverken på vores busser, bygninger, tryksager eller digitale medier. Men vi er meget taknemmelig for enhver form for støtte - store og små håndsrækninger og nævner også i forbindelse med medieomtale, facebookopslag, kommunikation på skoleintra hvem eller hvorfra en gave eller donation er kommet. 

Vi får tit gaver og hjæp fra forældre, lokale borgere og lokale virksomheder.

Vi søger desuden forskellige fonde og legater om hjælp til stort og småt.

Derudover har vi en støtteforening som gennem en række aktiviteter skaffer os midler: Indsamling af jern og metal i container på Agersted Vognmandsforretnings plads; omdeling af kirkebladet, indsamlingsbøsse i Agersted DagliBrugs og meget andet. 

Kæmpestor tak til jer allesammen for jeres store støtte gennem tiden.