Priser

Prisblad pr. 1/4 2024

Beløb er pr. måned, juli måned er betalingsfri.

Betaling opkræves forud, og forfalder den 10. i opkrævningsmåneden.

Børnehave
Pris pr. barn 2.158,00

Prisen følger Brønderslev kommunes, og reguleres årligt til 1. januar. Formiddagsfrugt er inkluderet i prisen.

Søskenderabat følger taksterne fra bopælskommunen og tildeles automatisk.

Ansøgning om økonomisk friplads laves af forældrene hos bopælskommunen. Børnehaven får automatisk besked om økonomisk fripladstilskud, og reducerer opkrævning når der er tilsagn fra kommunen. Ekspeditionstid kan være op til 2 måneder. Bortfald af tilskud reguleres når det konstateres.

Skole

Første barn    1100,00 
Søskende        550,00 
Bus                  100,00

Skolepenge og buspris indexreguleres årligt pr. 1. august (Dog første gang i 2025, da priserne reguleres pr. 1. april 2024)

SFO (0 til 3 klasse)

Over 20 timer      1.100,00 
Op til 20 timer     900,00 
Op til 10 timer     550,00 

Søskende, 50% nedsat på det billigste tilbud.

 

Der kan søges om tilskud til nedbringelse af skolepenge og SFO-betaling gennem en statslig pulje. Ansøgningsfristen er 1. september. Der kan ikke søges udsættelse for ansøgningsfristen. Ansøgningskema lægges ud på intra omkring sommerferien. Tilsagn og beløb modtages af skolen omkring december, og refunderes med 1/6 i opkrævningerne fra januar til juni. Restancer i skolepenge dækkes forlods.

Klub (fra 4 klasse)
2 dage pr. uge 200,00
5 dage pr. uge 470,00

Der kan ikke søges om tilskud til nedbringelse af betaling for Klub.