Antimobbestrategi

Agersted Friskoles antimobbestrategi.

Der er forskel på drilleri og mobning. Drilleri sker ofte, men mobning må ikke forekomme.

Ved drilleri forstår vi en situation, hvor man griner af og med hinanden af noget, der sker eller ser sjovt ud. Alle parter har det godt i og med situationen.

Hvis man bliver drillet og ikke synes om det, skal man sige fra, og hvis det ikke hjælper, kontakte en voksen. Den voksne får drilleriet stoppet og giver evt. besked til klasselærere og forældre. Hvis drillerierne ikke stopper, skal forældre inddrages, og der kan indføres forskellige tiltag, fx at den, der driller, ikke må være til stede der, hvor han/hun driller, fx i pauserne i skolegården.

Ved mobning forstår vi gentagne, ondsindede drillerier, som ikke er situationsbestemte, men omhandler mere eller mindre tilfældige sider ved en anden person, fx udseende, opførsel eller lignende. Hvis der forekommer mobning, er det et tegn på en dårlig kultur, og derfor er det hele kulturen, der skal arbejdes med.

Der skal indføres tiltag i klassen, pauserne og for hele skolen, som fokuserer på de konstruktive, positive relationer mellem børn/unge.

Der skal følges op med korte intervaller ift. de tiltag, der indføres.

Der skal sanktioneres ift. de børn/unge, der har mobbet.

Digital mobning, som fx kan forekomme på sociale medier, skal håndteres på samme måde som øvrig mobning. Når en lærer, forældre eller andre får kendskab til mobning eller anden uacceptabel kommunikation, kontaktes klasselæreren eller friskolens leder. Herefter vurderes det, hvilke tiltag der skal iværksættes.

Handlingsstrategi.

Der arbejdes løbende både forebyggende og indgribende med måden, børn/unge kommunikerer og agerer på sociale medier.