Skolebestyrelsen

Bestyrelsen valgt ved ordinær generalforsamling 27. april 2017:

IMG 1383

Bagest fra venstre: Roland Boel Christensen, Jakob Hassingboe, Ulrich Precht (supleant skolekreds), Kasper Stokbro, Annette Juel Baand og Britta Brogaard.

Forest fra venstre: Grete Runnom Kristensen (suppleant forældrekreds), Anna-Grethe Christensen og Mette Thomsen,  .

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer på telefon eller facebook.

 

Jakob Hassingboe (formand): 26209147

Kasper Stokbro: 51806964

Britta Brogaard: 29241911

Anna-Grethe Christensen (kasserer): 25157225

Roland Boel Christensen: 20974406

Mette Thomsen (næstformand): 60928796

Annette Juel Baand