Skolekreds

Forældre til børnehavebørn er medlem af skolekredsen, hvis de ikke allerede er medlem af forældrekredsen.

Andre kan blive medlem af skolekredsen ved indbetaling af hvis de ikke selv har børn på skolen eller i børnehaven, men som kan se, hvor vigtigt det er for byen at have en levende skole.

Medlemmer af Skolekredsen har adgang og stemmeret til generalforsamlinger og har dermed f.eks. indflydelse på, hvem der skal sidde i skolebestyrelsen.

Som medlem kan man også selv stille op som kandidat til skolebestyrelsen.

Medlemsskab af Skolekredsen koster 75,- kr. årligt pr person.

 

Beløbet kan indbetales til Nordjyske Bank, reg. nr. 7420 kontonummer 000-1172082

HUSK at anføre dit navn og din adresse.

 

Du kan også betale med MobilePay til telefonnummer 24963366.